Trả lời câu hỏi Bài 25 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi Bài 25 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 1.

Đề bài câu hỏi Bài 25 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì nông dân và các tầng lớp khác ?

Lời giải câu hỏi Bài 25 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 7:

– Đối với nông dân: cuộc sống của nông dân nghèo ngày càng cơ cực, mất hết ruộng đất, phải nộp nhiều thứ thuế,…

– Các tầng lớp thương nhân, thợ thủ công, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng bất bình sâu sắc với chính quyền họ Nguyễn.

=> Sự oán hận của các tầng lớp bị trị ngày một chồng chất, dẫn đến những cuộc nổi dậy.

(BAIVIET.COM)