Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 109 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi Bài 25 Trang 109 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.

Đề bài câu hỏi Bài 25 Trang 109 SGK Sinh học lớp 12:

Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết Lamac.

Lời giải câu hỏi Bài 25 Trang 109 SGK Sinh học lớp 12:

* Quan điểm của Lamac về sự hình thành loài hươu cao cổ

Quần thể hươu cổ ngắn sống trong môi trường bình thường thì không có sự biến đổi nào về hình thái. Khi môi trường thay đổi, thức ăn trở nên khan hiếm, các con hươu cổ ngắn phải vươn cổ để ăn những lá cây trên cao, dần dần làm chúng trở nên dài ra. Tất cả các đặc điểm này đều được giữ lại là di truyền cho thế hệ con cháu thông qua quá trình sinh sản. Dần dần toàn bộ quần thể hươu cổ ngắn trở thành hươu cổ dài và không có cá thể nào bị chết đi.

* Nguyên nhân:

Môi trường sống thay đổi một cách chậm chạp và liên tục theo những hướng khác nhau → sinh vật chủ động thích ứng với môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì liên tục phát triển, cơ quan không hoạt động thì dần dần tiêu biến. Các đặc điểm thích nghi luôn được di truyền cho thế hệ sau.

* Kết quả:

Từ 1 loài ban đầu đã hình thành các loài khác nhau thích nghi với điều kiện sống khác nhau và không có loài nào diệt vong.

* Ưu điểm:

– Học thuyết Lamac so với thời đại đó là tiến bộ vì ông đã nhìn nhận sinh giới có sự biến đổi chứ không phải bất biến.

* Nhược điểm:

– Chưa hiểu được cơ chế di truyền và nguyên nhân phát sinh biến dị.

– Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

– Sinh vật không chủ động thay đổi những tập quán hoạt động của các cơ quan vì có rất nhiều dạng sinh vật bị diệt vong.

BAIVIET.COM