Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 71 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi Bài 22 Trang 71 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

Đề bài câu hỏi Bài 22 Trang 71 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát các hình 22.1, cho biết:

– Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc ?

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt.

tra loi cau hoi bai 22 trang 71 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi Bài 22 Trang 71 SGK Địa lí lớp 7:

– Tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: Chúc, I-a-kút, Xa-mô-y-et, La-pông, I-nuc

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sông băng nghề chăn nuôi:

+ Người Chúc, I-a-kút, người Xay-mô-y-et ở Bắc Á.

+ Người La-pông ở Bắc Âu.

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề săn bắt: người I-nuc ở Bắc Mĩ.

(BAIVIET.COM)