Trả lời câu hỏi Bài 22 trang 65 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi  Bài 22 Trang 65 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đề bài câu hỏi  Bài 22 Trang 65 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 22a, b, c. Hãy trả lời các câu hỏi sau

– Các NST sau khi bị biến đổi khác với NST ban đầu như thế nào?

– Các hình 22a, b, c minh họa những dạng nào của đột biến cấu trúc NST?

– Đột biến cấu trúc NST là gì?

Lời giải câu hỏi  Bài 22 Trang 65 SGK Sinh học lớp 9:

– Hình 22a: NST sau khi đột biến ngắn hơn NST ban đầu và bị mất đoạn H

– Hình 22b: NST sau khi đột biến dài hơn NST ban đầu và có 2 đoạn B,C

– Hình 22c: NST sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng đoạn B, C, D đã bị đảo vị trí.

– Hình 22a: là đột biến dạng cấu trúc dạng mất đoạn (đoạn H)

– Hình 22b là đột biến dạng cấu trúc dạng lặp đoạn (đoạn B, C)

– Hình 22c là đột biến dạng cấu trúc dạng đảo đoạn (đoạn B, C,D)

– Hình 22c là đột biến dạng cấu trúc dạng

– Đột biến NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

(BAIVIET.COM)