Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 6 – Tập 2

Giải câu hỏi Bài 2 Trang 74 SGK Toán lớp 6 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2. Góc.

Đề bài câu hỏi Bài 2 Trang 74 SGK Toán lớp 6 Tập 2:

Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt.

Lời giải câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 6 Tập 2:

– Một số hình ảnh thực tế về góc: Góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ, mái nhà, Hai cạnh của thước xếp…

– Một số hình ảnh về góc bẹt như: Quyển vở mở ra, góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ…

(BAIVIET.COM)