Trả lời câu hỏi Bài 18 trang 74 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi Bài 18 Trang 74 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.

Đề bài câu hỏi Bài 18 Trang 74 SGK Sinh học lớp 10:

Dựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.

Lời giải câu hỏi Bài 18 Trang 74 SGK Sinh học lớp 10:

– Ở kì trung gian, tại pha S các NST được nhân đôi nhưng vẫn còn đính với nhau ở tâm động tạo nên 1 NST kép bao gồm 2 nhiễm sắc tử (crômatit).

– Trong quá trình nguyên phân:

+ Ở kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Thoi phân bào đính vào 2 phía của mỗi NST kép tại tâm động.

+ Ở kì sau: Diễn ra hiện tượng các nhiễm sắc tử của các NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành các NST đơn, phân ly đồng đều về 2 cực của tế bào.

→ Như vậy, sau nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu có bộ NST lưỡng bội (2n) tạo ra 2 tế bào con có bộ NST (2n) giống y hệt tế bào mẹ.

BAIVIET.COM