Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 39 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi Bài 12 Trang 39 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

Đề bài câu hỏi Bài 12 Trang 39 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi sau:

– Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

– Sự thụ tinh giữa các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái?

– Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Lời giải câu hỏi Bài 12 Trang 39 SGK Sinh học lớp 9:

Qua giảm phân tạo ra một loại trứng (22A+X) và hai loại tinh trùng (22A+X và 22A+Y)

– Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính X với trứng sẽ tạo hợp tử phát triển thành con gái. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng sẽ tạo hợp tử phát triển thành con trai.

– Tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1 do 2 loại tinh trùng mang NST X và NST Y được tạo ra với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất như nhau.

(BAIVIET.COM)