Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 48 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng.

Đề bài câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 11:

Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?

Lời giải câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 11:

Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá có các tế bào chứa nhiều lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các phân tử ATP, NADPH và truyền năng lượng đó đến pha cố định Co2 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá sẽ làm tăng cường độ quang hợp từ đó làm tăng năng suất cây trồng.

BAIVIET.COM