Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 46 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi Bài 10 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi Bài 10 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

Tại sao khi ghép các mô cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết các cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó?

Lời giải câu hỏi Bài 10 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

Khi ghép các mô cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết các cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó vì: màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào lạ.

BAIVIET.COM