Trả lời câu hỏi 9 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 9 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 9 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm? Tâm đối xứng của hình bình hành là điểm nào?

Lời giải câu hỏi 9 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

– Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành đó.

(BAIVIET.COM)