Trả lời câu hỏi 9 Bài 66 trang 210 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 9 Bài 66 Trang 210 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 66: Ôn tập – Tổng kết.

Đề bài câu hỏi 9 Bài 66 Trang 210 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào sự hiểu biết về các điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai, người ta đề ra các nguyên tắc cần tuân thù để tránh mang thai ngoài ý muốn phải nạo phá thai và thực hiện được kế hoạch hoá gia đình. Vậy các điều kiện đó là gì? Và các nguyên tắc đề ra là gì?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 66 Trang 210 SGK Sinh học lớp 8:

a) Điều kiện của sự thụ tinh là:

+ Trứng phải rụng

+ Trứng phải gặp được tinh trùng

– Điều kiện của sự thụ thai là: Trứng đã thụ tinh phải làm tổ được trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển thành thai.

b) Từ các điều kiện cần đó, có thể đề ra các nguyên tắc sau trong việc tránh thai:

+ Ngăn không cho trứng rụng

+ Ngăn không cho trứng đã rụng gặp tinh trùng

+ Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ được trong lớp niêm mạc tử cung

BAIVIET.COM