Trả lời câu hỏi 9 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 9 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 9 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8:

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 29 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 8:

Nhật Bản là một nước ở châu Á, có điều kiện tự nhiên và xã hội gần giống Việt Nam. Đầu thế kỉ XX, Nhật Bản nhờ có cuộc cải cách duy tân và con đường tư bản chủ nghĩa mà trở nên giàu mạnh nên đã kích thích nhiều người yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường của họ.

 BAIVIET.COM