Trả lời câu hỏi 9 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 9 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 9 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử  lớp 11:

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước ?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11:

Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước mới vì:

1. Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh đã nổ ra liên tiếp nhưng thất bại. Khủng hoảng đường lối lãnh đạo cách mạng.

2. Nguyễn Tất Thành không nhất trí với chủ trương, con đường cứu nước mà các bậc tiền bối đã lựa chọn.

3. Nguyễn Tất Thành muốn sang Phương Tây tìm hiểu xem nước Pháp và nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình. Tìm hiểu những bí ẩn đằng sau những từ: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

4. Nguyễn Tất Thành có lòng yêu nước và ý chí đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc.

(BAIVIET.COM)