Trả lời câu hỏi 9 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 9 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 9 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử  lớp 8:

Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” ?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8:

– Mặt tiến bộ: Tuyên ngôn đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.

– Mặt hạn chế: Tuyên ngôn chỉ phục vụ quyền lợi cho giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi gì.

 BAIVIET.COM