Trả lời câu hỏi 9 Bài 19 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 9 Bài 19 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 9 Bài 19 Trang 114 SGK Lịch sử  lớp 11:

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 19 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 11:

– Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế .

– Ngày 20 – 06 – 1867, Pháp ép Phan Thanh Giản nộp thành Vĩnh Long không điều kiện.

– Từ 20 đến 24 – 06 – 1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên không tốn một viên đạn.

(BAIVIET.COM)