Trả lời câu hỏi 9 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 9 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài câu hỏi 9 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử  lớp 8:

Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh ?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 8:

Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì:

– Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề. độc quyền buôn bán trong và ngoài nước).

– Cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần lớn là con cháu người Anh di cư sang, mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa. bao gồm tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh.

 BAIVIET.COM