Trả lời câu hỏi 8 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 8 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 8 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng nào?

Lời giải câu hỏi 8 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

– Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

(BAIVIET.COM)