Trả lời câu hỏi 8 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 8 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 8 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Lời giải câu hỏi 8 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

– Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt xuống sông.

– Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện.

(BAIVIET.COM)