Trả lời câu hỏi 8 Bài 31 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 8 Bài 31 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 8 Bài 31 Trang 158 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27 – 7 – 1794.

Lời giải câu hỏi 8 Bài 31 Trang 158 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.

– 11 – 1799, Cuộc đảo chính lật đổ chế độ đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.

– Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.

(BAIVIET.COM)