Trả lời câu hỏi 8 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 8 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Đề bài câu hỏi 8 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8:

Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Lời giải câu hỏi 8 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8:

– Các nhà yều nước chống Pháp là các sĩ phu phong kiến. Mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, hoặc là các sĩ phu tân học trẻ tưổi đi theo con đường dân chủ tư sản, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.

– Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, xác đinh con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

BAIVIET.COM