Trả lời câu hỏi 8 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 8 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 8 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động?

Lời giải câu hỏi 8 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11:

Dân chúng ở các tỉnh Nam Kỳ và vùng biên giới Việt – Miên vốn có niềm tin tôn giáo sâu sắc và ưa chuộng việc dùng bùa chú, thuật số. Vì vậy, họ rất kính trọng các sư sãi, thầy đạo. Với chiếc áo nhà sư, Phan Xích Long sẽ dễ tiếp xúc và thuyết phục họ tham gia hoạt động của hội kín và tuyên truyền yêu nước.

(BAIVIET.COM)