Trả lời câu hỏi 8 Bài 21 Trang 172 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 8 Bài 21 Trang 172 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

Đề bài câu hỏi 8 Bài 21 Trang 172 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam.

Lời giải câu hỏi 8 Bài 21 Trang 172 SGK Lịch sử lớp 12:

– Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt đánh người Việt”.

– Mục đích: Mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng, tiến hành các hoạt động chống phá miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

– Thủ đoạn:

+ Mĩ đề ra kế hoạch Xtalây – Taylo mà nội dung chủ yếu là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

+ Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mĩ ở miền Nam (MACV) để trực tiếp chỉ huy quân đội Sài Gòn.

– “Xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là “Ấp chiến lược”.

(BAIVIET.COM)