Trả lời câu hỏi 8 Bài 21 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 8 Bài 21 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 8 Bài 21 Trang 135 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tóm lược các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913.

Lời giải câu hỏi 8 Bài 21 Trang 135 SGK Lịch sử lớp 11:

Diễn biến:

* Giai đoạn 1 (1884 → 1892)

– Nghĩa quân còn hoạt động riêng lẽ, thủ lĩnh là Đề Nắm sau là Đề Thám (Hoàng Hoa Thám)

* Giai đoạn 1893 → 1892

– Thời kỳ nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở

– Do tương quan lực lượng nghĩa quân đã hai lần hòa giải với Pháp

– Tranh thủ thời gian hòa giải lần thứ 2; nghĩa quân đồn điền tích lũy lương thực và liên lạc với nhiều nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh

* Giai đoạn 3:

Pháp tấn công quy mô lên Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần

– 10 – 2 – 1913, Đề Thám hy sinh, phong trào Yên Thế thất bại

– Nguyên nhân khởi nghĩa lâu dài do phần nào kết hợp được vấn đề dân tộc và dân chủ (ruộng đất) cho dân

(BAIVIET.COM)