Trả lời câu hỏi 8 Bài 20 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 8 Bài 20 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 8 Bài 20 Trang 123 SGK Lịch sử  lớp 11:

Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883.

Lời giải câu hỏi 8 Bài 20 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 11:

Nghe tin Pháp đánh Thuận An, triều đình Huế xin đình chiến.

Ngày 25 – 8 – 1883, Bản hiệp ước mới được đưa ra buộc ta phải kí (gọi là Hiệp ước Hác-măng)

Nội dung Hiệp ước :

– Nhà Nguyễn thừa nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Trong đó:

– Nam Kì là thuộc địa

– Bắc Kì là đất bảo hộ

– Trung Kì triều đình quản lí

– Đại diện Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Kì.

– Ngoại giao Việt Nam là do Pháp nắm giữ.

* Quân sự: Pháp tự do đóng quân ở Bắc Kì và toàn quyền xử lí quân Cờ Đen. Triều đình nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp, triệu hồi binh lính từ Bắc Kì về Huế.

* Kinh Tế: Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

(Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến).

(BAIVIET.COM)