Trả lời câu hỏi 7 Ôn tập chương III trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 7 Ôn tập chương Trang 89 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 7 Ôn tập chương Trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2:

Phát biểu định lí về đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh (hoặc phần kéo dài của hai cạnh) còn lại.

Lời giải câu hỏi 7 Ôn tập chương Trang 89 SGK Toán 8 – Tập 2:

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

(BAIVIET.COM)