Trả lời câu hỏi 7 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 7 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 7 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa d (khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) và R (bán kính của đường tròn).

Lời giải câu hỏi 7 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường trònSố điểm chungHệ thức giữa d và R
Đường thẳng và đường tròn cắt nhau2d < R
Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau1d = R
Đường thẳng và đường tròn không giao nhauOd > R

(BAIVIET.COM)