Trả lời câu hỏi 7 Bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa và Pu-côm-bô?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 11:

– Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863 – 1866):

+ Diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn.

+ Nhân dân Việt Nam giúp đỡ A-cha-xoa chống Pháp.

+ Từ vùng núi Thất Sơn, A-cha-xoa lấy Châu Đốc, Hà Tiên làm bàn đạp tấn công quân Pháp ở Cam-pu-chia.

+ Biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia trở thành vùng căn cứ cho cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa.

– Cuộc khởi nghĩa của Phu-côm-bô (1866-1867):

+ Năm 1866, Pu-côm-bô phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và lập căn cứ ở Tây Ninh. Nghĩa quân gồm người Khơ-me, người Chăm, người X tiêng, người Kinh, Trương Quyền (con Trương Định) và Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh Pháp.

+ Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát Pa-man, tấn công U-đông (17 – 12 – 1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.

Ngày 3 – 12 – 1867, Pu-côm-bô hi sinh trong chiến đấu.

(BAIVIET.COM)