Trả lời câu hỏi 7 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 7 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào.

tra loi cau hoi 7 bai 33 trang 120 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 7 Bài 33 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để tìm các hồ:

– Hồ Hòa Bình trên sông Đà.

– Hồ Trị An trên sông Đồng Nai.

– Hồ y-a-ly trên sông Xê Xa.

– Hồ Thác Bà trên sông Chảy.

– Hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn.

(BAIVIET.COM)