Trả lời câu hỏi 7 Bài 31 Trang 157 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 7 Bài 31 Trang 157 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 31 Trang 157 SGK Lịch sử  lớp 10:

Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 31 Trang 157 SGK Lịch sử lớp 10:

Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.

– Trừng trị bọn phản cách mạng.

– Giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo…

– 6/1793, ban hành hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.

– Ban hành lệnh “Tổng động viên”, đánh bại ngoại xâm và nội phản.

– Xóa nạn đầu cơ tích trữ…

(BAIVIET.COM)