Trả lời câu hỏi 7 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 7 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 8:

– Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nổ ra và liên tiếp nhưng đều thất bại.

– Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX; sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

BAIVIET.COM