Trả lời câu hỏi 7 Bài 29 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 29 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 9:

Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973)?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 9:

– Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện “Đông Dương hóa chiến tranh” với âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

– Lực lượng chính tiến hành cuộc chiến tranh là quân đội Sài Gòn kết hợp với hỏa lực Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.

– Quân đội Sài Gòn được sử dụng như là lực lượng xung kích trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Cam-pu-chia năm 1970, Lào năm 1971, thực hiện âm mưu “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

(BAIVIET.COM)