Trả lời câu hỏi 7 Bài 29 Trang 107 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 107 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 29 Trang 107 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 29 Trang 107 SGK Địa lí lớp 8:

Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp vì núi ăn ra biển. Trong quá trình hình thành các đồng bằng này, biển đóng vài trò chủ yếu nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa.

(BAIVIET.COM)