Trả lời câu hỏi 7 Bài 26 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 7 Bài 26 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 26 Trang 118 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu – đông 1950.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 26 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9:

+ 14 – 10 đến 10 – 12 – 1952: Chiến dịch Tây Bắc.

+ 21 – 12 – 1953: Chiến dịch Trung Lào.

+ 21 – 1 đến 5 – 2 – 1954: Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.

+ 31 – 1 đến 4 – 1954: Chiến dịch Hạ Lào.

+ 13 – 3 đến 7 – 5 – 1954: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

(BAIVIET.COM)