Trả lời câu hỏi 7 Bài 24 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 7 Bài 24 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 24 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy nêu những thành tựu về khoa học – kĩ thuật trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 24 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10:

Số công trình khoa học tăng lên:

– Sử học: Bên cạnh các bộ sử nhà nước còn có các bộ sử tư nhân như Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục,…

– Địa lý: tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư,..

– Quân sự: tập Hổ trướng khu cơ,…

– Triết học: bộ sách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác,…

– Kĩ thuật: đúc súng đại bác, đóng thuyền chiến…

(BAIVIET.COM)