Trả lời câu hỏi 7 Bài 22 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 7 Bài 22 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 22 Trang 185 SGK Lịch sử  lớp 12:

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 22 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 12:

– Nông nghiệp:

+ Chính phủ đề ra chủ trương khuyến khích sản xuất. Chăn nuôi là ngành chính.

+ Các hợp tác xã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học – kỹ thuật, năng suất tăng đạt từ 6 đến 7 tấn trên một hécta.

– Công nghiệp: Được khôi phục nhanh chóng, đầu tư xây dựng nhiều công trình nhà máy thủy điện. Các ngành công nghiệp trọng điểm có bước phát triển, giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142%.

– Giao thông vận tải được khẩn trương khôi phục.

– Văn hóa, giáo dục, y tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển. Đời sống nhân dân ổn định.

 BAIVIET.COM