Trả lời câu hỏi 7 Bài 22 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 7 Bài 22 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 22 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII – XVIII.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 22 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10:

– Từ thế kỉ XVI – XVIII, do sự phát triển của các ngành kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp, các đô thị có điều kiện hình thành và phát triển: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An,…

– Đô thị hình thành và phát triển tạo điều kiện cho sự phát triển nội thương và ngoại thương.

– Do sự hạn chế của chế độ phong kiến nên các đô thị đến thế kỉ XIX dần suy tàn.

(BAIVIET.COM)