Trả lời câu hỏi 7 Bài 21 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 21 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 21 Trang 133 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 21 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 11:

* Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là vì:

+ Thời gian kéo dài nhất 10 năm (1885 – 1896).

+ Địa bàn hoạt động rộng lớn khắp 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

+ Nghĩa quân được tổ chức chặt chẽ, chia thành 15 thứ quân.

+ Nghĩa quân chế tạo được súng trường (súng 1874)

+ Phương thức tác chiến:tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt…

(BAIVIET.COM)