Trả lời câu hỏi 7 Bài 2 trang 80 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 7 Bài 2 Trang 80 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Phương trình mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 2 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 12:

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây:

(α): x – 2 = 0,

(β): x – 8 = 0.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 2 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 12:

Ta có (α) // (β)

Lấy M (8; 0; 0) ∈ (β)

d((α), (β)) = d(M, (α)) = |8 – 2| / √1² = 6.

BAIVIET.COM