Trả lời câu hỏi 7 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 7 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử  lớp 8:

Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8:

Các nhà tư tưởng đã thức tỉnh mọi người đứng dậy đấu tranh và chuẩn bị cho cuộc cách mạng bùng nổ.

 BAIVIET.COM