Trả lời câu hỏi 7 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11:

Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất:

+ Về lãnh thổ: Huế thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở Gia Định – Định Tường – Biên Hòa. Pháp trả lại Vĩnh Long khi nào triều đình buộc nhân dân ngừng kháng chiến.

+ Về thông thương: mở 3 cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào tự do buôn bán .

+ Về chiến phí: bồi thường cho Pháp 288 vạn lạng bạc .

+ Về truyền giáo: cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô và bãi bỏ lệnh cấm đạo

(BAIVIET.COM)