Trả lời câu hỏi 7 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 7 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6:

Nếu hàng ngày em ăn quá nhiều chất béo, cơ thể có bình thường không ? Em sẽ bị hiện tượng gì ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6:

Nếu hàng ngày em ăn quá nhiều chất béo, cơ thể em có thể thừa chất béo, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

(BAIVIET.COM)