Trả lời câu hỏi 6 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương I Trang 34 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 6 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Lời giải câu hỏi 6 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Để tìm tâm vị tự của hai đường tròn bán kính R, R’ ta tìm các điểm S1, S2 chia trong và chia ngoài đoạn nối tâm OO’ theo tỉ số |k| = R/R’

– Trường hợp các đường tròn k đựng nhau, ta tìm giao điểm của các tiếp tuyến chung với đường tròn nối tâm của hai đường tròn.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận