Trả lời câu hỏi 6 Ôn tập chương III trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương III Trang 32 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 6 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải câu hỏi 6 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Bước 1. Lập phương trình.

– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận.

(BAIVIET.COM)