Trả lời câu hỏi 6 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 6 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu các tính chất của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Lời giải câu hỏi 6 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính chất:

– Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) Các cạnh đối bằng nhau.

b) Các góc đối bằng nhau.

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) Hai đường chéo vuông góc với nhau.

b) Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

– Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

(BAIVIET.COM)