Trả lời câu hỏi 6 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Phát biểu các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Lời giải câu hỏi 6 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trong một đường tròn:

– Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

– Dây lớn hơn thì gần tâm hơn và ngược lại, dây gần tâm hơn thì lớn hơn.

(BAIVIET.COM)