Trả lời câu hỏi 6 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8:

Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả… ở miền Nam nước ta hiện nay và cho biết hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của các vùng đó.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8:

– Các vùng chuyên canh lớn ở miền Nam: lúa gạo (Đồng bằng sông Cửu long), cao su (Đông Nam Bộ và Tây Nguyên), cà phê (Tây Nguyên), cây ăn quả (Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ).

– Đặc điểm tự nhiên:

+ Đồng bằng sông Cửu Long: Diện tích tương đối rộng, địa hình thấp và bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu cận xích đạo, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt thích hợp trồng lúa, cây ăn quả…

+ Đông Nam Bộ: Địa hình thoải, đất badan, đất xám, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt, thích hợp trồng cao su, cây ăn quả…

+ Tây Nguyên: Địa hình cao nguyên xếp tầng, đất badan màu mỡ, khí hậu có tính chất cận xích đạo, có các sông lớn Xê Xan, Sre-pok, thượng nguồn sông Đồng Nai…; nước ngầm khá phong phú, thích hợp trồng cà phê, cao su…

 BAIVIET.COM