Trả lời câu hỏi 6 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 6 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9:

Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biến – đảo ở nước ta. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9:

– Nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển:

+ Nguyên nhân làm giảm sút tài nguyên biển – đảo: khai thác bừa bãi, quá mức tài nguyên rừng, thủy sản…; và sử dụng các phương thức có tính hủy diệt (nổ mìn, rà điện,…); đánh bắt cá bằng lưới dày.

+ Nguyên nhân ô nhiểm môi trường biển – đảo: các chất độc hại từ trên bờ theo nước sông đổ ra biển, các hoạt động giao thông trên biển và khai thác dầu khí được tăng cường, sự cố đắm tàu, thủng tàu, tràn dầu, việc rửa tàu chở dầu ,…

– Hậu quả:

+ Làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển.

+ Ảnh hưởng xấu tới chất lượng của các khu du lịch biển, đến đời sống con người.

(BAIVIET.COM)