Trả lời câu hỏi 6 Bài 36 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 6 Bài 36 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 36 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9:

Thành phố cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 36 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9:

– Vị trí địa lí: Thành phố cần Thơ cách TP. Hồ Chí Minh không xa về phía tây nam, khoảng 200km. Cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ sẽ nối liền cần Thơ với TP. Hồ Chí Minh, với các tỉnh miền Tây Nam Bộ

– Cần Thơ là thành phố công nghiệp, dịch vụ quan trọng, trong đó Trà Nóc là khu công nghiệp lớn nhất trong toàn vùng. Đại học cần Thơ là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng nhất đối với Đồng bằng sông Cửu Long.

– Cảng Cần Thơ vừa là cảng nội địa vừa là cảng cửa ngõ của Tiểu vùng sông Mê Công.

– Hiện nay, thành phố cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, với số dân hơn 1 triệu người (năm 2009).

(BAIVIET.COM)