Trả lời câu hỏi 6 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

– Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

– Xây dựng các nhà máy thủy điện.

– Bồi đắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

– Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

(BAIVIET.COM)