Trả lời câu hỏi 6 Bài 31 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 31 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 31 Trang 156 SGK Lịch sử  lớp 10:

Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 31 Trang 156 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề. Trong nước, bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn. Bên ngoài, liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.

– Phái Gi-rông-đanh không muốn đưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại đến quyền lợi của tư sản.

– 31/5/1793, hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban khởi nghĩa, quần chúng cách mạng ở Pari đã kéo đến vây trụ ở Quốc hội. Ngày 2/6 nhiều đại biểu của Gi-rông-đanh bị bắt. Chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh.

(BAIVIET.COM)